Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi

 
 

“Gaziantep Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından uygulanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Başkanlığı desteği, Büyükşehir Belediyesi ve Ticaret Odası ortaklığı ile yürütülen “Gaziantep Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 
Projenin paydaşlarını oluşturan meslek örgütlerinin temsilcileri, KOBİ’lerin yöneticileri, üst düzey çalışanları ve eğitim kurumları yetkililerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda Proje Koordinatörü Sedat Öztürk tarafından projenin hedefleri ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.
 “11 Bin 500 Girişimci Adayına Eğitim Verdik”
Kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde düzenli olarak çalışmalar yürüttüklerini ifade eden KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Dr. Sadık Gözek, “Son 5 yıl içinde yaklaşık 11 bin 500 girişimci adayına girişimcilik eğitimi verdik. 2016 yılında hedefimiz en az 4 bin kişiye girişimcilik eğitimi vermekti. 2016 yılında girişimcilik seferberliği başlattık ve şu an 4 bin kişiyi geçtik. 2017’de de bu sayıyı arttırmak için Hasan Kalyoncu Üniversitesi başta olmak üzere, İŞKUR, belediyeler, birçok kurum ve kuruluşla bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz” dedi.
“HKÜ Belirli Bir İvme Yakaladı”
Gaziantep’in girişimci kent olarak ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ve üniversitelerin bunun öncüsü olduğunu vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz; “Öyle bir ekosistem var ki, sizi girişimci olmaya teşvik ediyor. Bizim de çok acil bu ekosistemi oluşturmamız gerekiyordu. Üniversitede biz öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize bunu sağlamaya başladık. Bir kuluçka merkezimiz var. Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz burada kendi şirketlerini kurabiliyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi belirli bir ivme yakaladı. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi ortaklığı ile yaptığımız çalışmalarla daha anlamlı hale getirdik. Bazı girişimcilerimizi bu üniversitelerde ki kuluçka merkezleri ve teknoparklara yönlendiriyoruz. Bir köprü ile İstanbul’da ve Amerika’da Silikon Vadisinde üçayaklı bir girişimcilik ekosistemi, yeni girişimcileri destekleme mekanizması oluşturmuş bulunuyoruz” diyerek gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.
“Doğru Yatırımcı ile Doğru Pazarda Buluşmanız Gerekiyor”
Fikir sahibi olmanın önemli olduğunu, ancak daha önemli olanın fikri anlatabilmek olduğunu söyleyen Yılmaz; “Herkesin bir fikri vardır, fakat onu projelendirmek zordur. Fikrinize önem verin ve büyük düşünün. Doğru yerde, doğru yatırımcı ile doğru pazarda buluşmanız gerekiyor” dedi.
Yapılan bilgilendirme ve konuşmaların ardından yine proje kapsamında gerçekleştirilen “Uygulamalı Girişimcilik” eğitimini başarıyla tamamlayanlara KOSGEB onaylı sertifikaları verildi.
 
 
Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi Hakkında:
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun operasyon yararlanıcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın Sözleşme Makamı (İKG PRO) olduğu Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı kapsamında Hasan Kalyoncu Üniversitesi koordinatörlüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası ortaklığıyla hazırlanan “Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor” projesi 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Toplam bütçesi 191.681,12 Euro olan proje 12 ayda tamamlanacak.
Projenin genel hedefi; Gaziantep'teki işverenleri, çalışanları ve işsiz gençleri bilinçlendirerek kayıtlı istihdamı teşvik etme yolu ile çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmelerinin ve İş Sağlığı Güvenliği koşullarının geliştirilmesinin sağlanması, uzun vadede Gaziantep ve Türkiye’nin kayıt dışı istihdamının azaltılması için yerelde sürdürülebilir çözümler ve yapılar oluşturulmasıdır. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler şu şekilde:
- Durum Tespit Faaliyetleri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde yapılacak “Çalıştay” ile Gaziantep özelinde kayıt dışı istihdamın nedenleri ve çözüm önerileri tartışılacak ve ardından rapor kamuoyuyla paylaşılacak. İl genelinde kayıt dışı istihdam konusunda işçi ve işverenlerin bakış açılarının değerlendirildiği “anket” çalışması yapılacak.
- Tanıtım Faaliyetleri: Yerel paydaşların temsilcilerinin katıldıkları toplantılar yapılarak kamuoyu kayıtlı istihdam teşvikleri konusunda bilgilendirilecek, kayıtlı istihdamı teşviki amacıyla 3 adet “kamu spotu” ile çeşitli dokümanlar hazırlanarak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.
- Bilinçlendirme Faaliyetleri: Kayıt dışı istihdamın seviyesi, ekonomik ve sosyal etkileri, yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler gibi konuların ele alındığı “Kayıt dışı İstihdamla Mücadele” Paneli gerçekleştirilecek, Özellikle çalışan kesime yönelik “bilgilendirme seminerleri” yapılacak.
- Eğitim Faaliyetleri: Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitelerinde istihdam oluşturmak için ihtiyaca yönelik mesleki eğitimler verilerek kursiyerlerin bir bölümü istihdam edilecek. Üniversite bünyesinde, istihdamı arttırmak adına kadınlara yönelik “Girişimcilik” eğitimi verilerek, iş kurma ve geliştirmeye verilen desteklerden yararlanmaları sağlanacak.
 
Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projes