Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi

 
 

Eğitim - Etkinlik Takibi

 

                                       EĞİTİM ADI

      TARİHİ KATILIMCI PROFİLİ KATILIM LİNKİ

Stratejik Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirme

29-30.09.2016 KOBİ ortağı, yöneticileri Tıklayın

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

10-11.11.2016 KOBİ ortağı, yöneticileri Tıklayın

Kişisel İş Planlama ve Zaman Yönetimi

08-09.12.2016 KOBİ ortağı, yöneticileri Tıklayın

Pazarlama Teknikleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

21-23.12.2016 KOBİ ortağı, yöneticileri Tıklayın
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - 1. Grup 19-23.12.2016 İŞKUR'a kayıtlı işsizler

Tıklayın

Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (Marka - Patent) 28.12.2016 KOBİ ortağı, yöneticileri

Tıklayın

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - 2. Grup

26-30.12.2016 İŞKUR'a kayıtlı işsizler Tıklayın

İş Planı Hazırlama ve Ticarileştirme Eğitimi

27.12.2016 Girişimciler Tıklayın

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - 3. Grup

23-26.01.2017 İŞKUR'a kayıtlı işsizler

Tıklayın

Yönetici Asistanlığı Mesleki Eğitimi

23.01-07.04.2017 İŞKUR'a kayıtlı işsizler Tıklayın

Aşçılık Mesleki Eğitimi

23.01-07.04.2017 İŞKUR'a kayıtlı işsizler Tıklayın

Halı Desen Tasarımı (Desinatörlüğü) Mesleki Eğitimi

30.01-31.03.2017 İŞKUR'a kayıtlı işsizler Tıklayın
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Sertifika Töreni 02.02.2017  

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

24-25 Şubat 2017

KOBİ ortak ve yöneticileri

Tıklayın

Kayıtlı İstihdamın Teşviki Paneli

22 Mart 2017 KOBİ ortak ve yöneticileri  

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - 4. Grup

14-18.03.2017 İŞKUR'a kayıtlı işsizler Tıklayın

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - 5. Grup

20-23.03.2017 İŞKUR'a kayıtlı işsizler Tıklayın

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - 6. Grup

27-30.03.2017 İŞKUR'a kayıtlı işsizler Tıklayın

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - 7. Grup

10-13.04.2017 İŞKUR'a kayıtlı işsizler Tıklayın

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - 8. Grup

17-20.04.2017 İŞKUR'a kayıtlı işsizler Tıklayın

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi - 9. Grup

24-27.04.2017 İŞKUR'a kayıtlı işsizler Tıklayın

Mali Tabloların Analizi

10-11.04.2017 KOBİ yönetici ve çalışanları Tıklayın

Kayıtlı İstihdamın Teşviki Semineri: SGK Hizmet Binası

12.04.2017 KOBİ yönetici ve çalışanları  

İstihdam Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı:
Havaalanı Islah Organize Sanayi Bölgesi

12.04.2017 KOBİ yönetici ve çalışanları  

Hibe - Fon Kaynakları Eğitimi - MÜSİAD Hizmet Binası

03.05.2017 KOBİ yönetici ve çalışanları Tıklayın

Mali Tabloların Analizi - GSMMMO Hizmet Binası

09-10.05.2017 KOBİ yönetici ve çalışanları Tıklayın
Yeni Ürün Geliştirme ve İnovasyon Yönetimi - GTO 11-12.05.2017 KOBİ yönetici ve çalışanları

Tıklayın

Etkili İletişim ve Mesleki İngilizce - Gaziantep Teknopark

17-18.05.2017 KOBİ yönetici ve çalışanları Tıklayın

Markalaşma Eğitimi - Gaziantep MÜSİAD

24.05.2017 KOBİ yönetici ve çalışanları Tıklayın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projes