Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi

 
 

Eğitim ve Etkinliklerden Kimler Faydalanabilir

Projenin hedef grupları; Kayıt dışı istihdam edilmekte olan personeller, çalışma hayatı ile ilgili olarak faaliyet göstermekte olan kamu kurumu, oda, borsa, sendika, dernek vb. kurum temsilcileri, akademisyenler, üniversite öğrencileri ile 18-29 yaş grubu işsizler olarak belirlenmiştir.

 

Eğitim ve Kurs Katılımı:

Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi kapsamında düzenlenecek eğitim ve kurslar 3 kategoride gerçekleştirilecektir:

1.    İşverenlere Yönelik Eğitimler: Gaziantep’te faaliyet gösteren KOBİ’leri temsil eden firma ortakları ile yöneticiler proje kapsamında düzenlenen bazı eğitimlere katılım sağlayabilecektir.

2.    Mesleki Eğitimler: Bölgemizde kayıt dışı çalışan ya da işsiz olan 18-29 yaş grubu gençler mesleki eğitim kurslarına katılarak meslek edinebilecekleri ve ardından kayıtlı olarak çalışabilmelerine yönelik olarak düzenlenen kurslardır.

·         Halı Desen Tasarımı

·         Aşçılık

·         Yönetici Asistanlığı

·         Girişimcilik

3.    Kişisel Gelişim Eğitimleri: Sanayi kesimi ve hizmet sektöründe istihdam edilen çalışanların niteliklerinin artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen eğitimlerdir.

 

Proje kapsamında organize edilen etkinlik, eğitim ile kurslara katılmak isteyen uygun niteliklere sahip isteklilerin proje web sitesinde duyurulacak başvuru mekanizmalarını kullanmaları gerekmektedir.

Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projes