Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi

 
 

Kursiyerlerin Sorumlulukları

Düzenlenen kurs/programa ilişkin olarak;

·         Doğal afet, yangın, hastalık, ailece başka bir yere nakil, anne-baba,eş  ve / veya  çocuklarımdan birinin ölümü vb. zorunlu sebepler dışında eğitime başlamadığım veya yarıda bıraktığım,

·         Kurs devam ederken herhangi bir nedenle zorunlu sigortalı olmam ve/veya gelir getirici bir işte çalıştığım,

·         Kurum tarafından yapılan çağrılara zamanında cevap vermediğim / uymadığım, istenilen bilgi ve belgeleri süresi içinde vermediğim,

·         Resmi sağlık raporuyla belgelenen hastalık hali hariç olmak üzere eğitim süresinin 1/10 undan fazla devamsızlık yaptığım ve/veya disiplin kurallarına uymadığım,

takdirde kursla ilişkimin kesileceğini bildiğimi;

·         Kurs / program devam ederken işe girmem; doğal afet, yangın, hastalık, ailece bir başka yere nakil, anne-baba,eş  ve / veya  çocuklarımdan birinin ölümü vb. zorunlu sebepler dışında kursu yarıda bırakmam  halinde, kurs başlangıcından ayrıldığım tarihe kadar benimle ilgili olarak  Kurumca sarf edilen tüm giderleri  kuruma ödeyeceğimi, ayrıca kursiyer duyurusunu aldığımı ve bu duyuruda belirtilen hususları bildiğimi,

·         Eğitim sonunda başarılı olmama karşın bir işe yerleştirilemediğim takdirde herhangi bir hak talep etmeyeceğimi,

·         Resmi sağlık raporuyla belgelenen hastalık hali hariç olmak üzere eğitim süresinin 1/10 undan fazla devamsızlık yaptığım ve/veya disiplin kurallarına uymadığım takdirde kurs/programla ilişiğimin kesileceğini bildiğimi,

·         Eğitime devam ederken veya eğitime katılmam nedeniyle uğrayabileceğim hastalık ve/veya kaza nedeniyle Kurumdan hiçbir hak talep etmeyeceğimi, verdiğim tüm bilgi ve belgelerin doğru olduğunu,

Beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projes