Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi

 
 

Gaziantep Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından uygulanan AB projesi ile Gaziantep bölgesinde kayıt dışı istihdam probleminin azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı desteği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret Odası ortaklığı ile hayata geçirilen “Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor” isimli proje kapsamında konu ile ilgili analiz çalışmalarının yanı sıra bu sorunun azaltılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler şu şekilde:

- Durum Tespit Faaliyetleri: Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde yapılacak “Çalıştay” ile Gaziantep özelinde kayıt dışı istihdamın nedenleri ve çözüm önerileri tartışılacak ve ardından rapor kamuoyuyla paylaşılacak. İl genelinde kayıt dışı istihdam konusunda işçi ve işverenlerin bakış açılarının değerlendirildiği “anket” çalışması yapılacak.

- Tanıtım Faaliyetleri: Yerel paydaşların temsilcilerinin katıldıkları toplantılar yapılarak kamuoyu kayıtlı istihdam teşvikleri konusunda bilgilendirilecek, kayıtlı istihdamı teşviki amacıyla 3 adet “kamu spotu” ile çeşitli dokümanlar hazırlanarak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.

- Bilinçlendirme Faaliyetleri: Kayıt dışı istihdamın seviyesi, ekonomik ve sosyal etkileri, yapılan çalışmalar ve alınması gereken önlemler gibi konuların ele alındığı “Kayıt dışı İstihdamla Mücadele” Paneli gerçekleştirilecek, Özellikle çalışan kesime yönelik “bilgilendirme seminerleri” yapılacak.

- Eğitim Faaliyetleri: Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitelerinde istihdam oluşturmak için ihtiyaca yönelik mesleki eğitimler verilerek kursiyerlerin bir bölümü istihdam edilecek. Üniversite bünyesinde, istihdamı arttırmak adına kadınlara yönelik “Girişimcilik” eğitimi verilerek, iş kurma ve geliştirmeye verilen desteklerden yararlanmaları sağlanacak.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi eş finansmanı ile uygulanmakta olan toplam 1 yıl süreli projenin koordinasyonu KALİTTO (Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi) tarafından yapılıyor.

Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projes