Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi

 
 

Projenin Amaçları

Projenin Genel Hedefi:

Gaziantep'teki işverenleri, çalışanları ve işsiz gençleri bilinçlendirerek kayıtlı istihdamı teşvik etme yolu ile çalışanların sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmelerinin ve İş Sağlığı Güvenliği koşullarının geliştirilmesinin sağlanması, uzun vadede Gaziantep ve Türkiye’nin kayıt dışı istihdamının azaltılması için yerelde sürdürülebilir çözümler ve yapılar oluşturulmasıdır.

 

Projenin Özel Hedefleri:

1.   Paydaşların kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda kapasitelerini artırmak.

2.   Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile istihdam ve işgücü piyasasında faaliyet gösteren paydaş kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlayarak işsizlik ile mücadelede ortak çözüm stratejileri üretmek.

3.   Eğitim, seminer, sempozyum ve sosyal faaliyetler ile kayıtsız çalışanlarda ve tüm paydaşlarda kayıt dışı istihdam alanında farkındalık yaratarak, bilinç oluşturmak.

4.   İşverenlere yönelik olan eğitim ve sempozyum, birebir görüşme gibi faaliyetler ile oluşturulacak bilinç sayesinde kayıtlı işçi çalıştırmaya teşvik etmek, kayıtlı istihdamın avantajları konusundaki farkındalıklarını geliştirmek.

5.   Düşük vasıflı ya da vasıfsız olmaları nedeni ile halen kayıt dışı istihdam edilmekte olan 18-29 yaş arasında en az ilkokul mezunu gençler ve kadınları Halı Desen Tasarımı, Yönetici Asistanlığı ve Aşçılık mesleki eğitimlerine tabi tutarak kayıtlı istihdam alternatiflerinin artırılmasına katkıda bulunmak

6.   İşverenlerin sosyal güvence konusuna psikolojik ve sosyolojik bakış açısını tahlil edecek saha araştırmaları gerçekleştirmek

7.   Firmaların kurumsallaşma, markalaşma, girişimcilik ve proje hazırlama yetkinliklerinin geliştirilmesi ile kayıtlı istihdam potansiyellerinin artırılması.

Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projes