Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi

 
 

Raporlar

KAYITDIŞI İSTİHAM ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU

Gaziantep Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projesi kapsamında düzenlenen çalıştayın sonuçlarını içeren bu rapordur.

Gaziantep Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor Projes